7 kjennetegn på kulturarrangører som lykkes

Den britiske studien «Not for the likes of you», var en stor nasjonal undersøkelse som gikk i dybden på arbeidet hos 32 kulturorganisasjoner som på ulikt vis lykkes med å nå et mangfoldig publikum. Studien viste at disse organisasjonene har en del fellestrekk:

1) De programmerer bevisst for å vise at dette er noe for «sånne som deg».

Disse arrangørene programmerer og produserer med publikum og bestemte målgrupper i tankene, og tør å eksperimentere og ta økt risiko på enkelte arrangementer. De tør å utvikle nye konsepter, prøve nye ting og kanskje også være kontroversielle. De forstår at noen ganger må publikumsutvikling være et større mål enn inntjening, og at å bygge nytt publikum kan ta tid.

2) De er gode på å kommunisere hvilket utbytte publikum har av å delta.

Hva som motiverer folk til å delta i kulturaktiviteter varierer. Kanskje er ikke artisten som opptrer det viktigste? Kanskje er den sosiale møteplassen, mestring, økt kunnskap, status, avkobling, osv. minst like viktige faktorer? Finn ut hva som appellerer til akkurat din målgruppe, og kommuniser dette.

3) De snakker jevnlig med sitt publikum.