DEMO

kreativt kollektiv for ungdom

DEMO KOLLEKTIVET  

For deg mellom 15 og 25 år som ønsker å satse innen kreative fag. Kollektivet er et faglig og sosialt nettverk av unge kreative med ulik kunst- og kulturfaglig bakgrunn som startet opp på G60 høsten 2019. Her kan du få støtte faglig, sosialt og med utstyr/økonomi til å realisere dine kreative prosjekter. Møtes ukentlig med tilholdssted på G60, Union Scene i Drammen. 

KREATIVT OG TVERRFAGLIG 

 • tverrfaglige, kunstneriske samarbeid 
 • få hjelp og støtte til å realisere ditt prosjekt
 • ukentlige samlinger med sosialt og faglig fokus 

FAGLIG FORDYPNING OG MENTOR-VEILEDNING 

 • mulighet for faglig oppfølging, workshops og veiledning ukentlig.
 • samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører i Drammensområdet.

UTVID DITT NETTVERK 

 • bli kjent med andre med samme eller lignende interesser som deg og dra nytte av hverandres kompetanse
 • få tilgang og kjennskap til kulturaktører og bransje
 • tilgang på profesjonelt utstyr og ressurser

RESSURS 

 • Medlemmer i Kollektivet er selv med å påvirke innholdet i prosjektene og videreutvikling av DEMO
 • Kollektivet engasjerer seg i og bidrar til et mer fargerikt kulturliv i byen
 • Kollektivet kan være en ressurs for etablerte kulturaktører i Drammen omegn

Ta kontakt med Interkultur om du er interessert i å delta i kollektivet DEMO eller ønsker mer info. Vi har inntak og søknadsrunder på høsten.

DEMO PLUSS 
Et åpent tilbud for ambisiøse amatører og viderekomne innen kreative fag mellom 15-25 år 

FAGLIG FORDYPNING 

 • Delta på gratis workshops og faglige tema-samlinger 

eksempler: musikkproduksjon, utvikle portfolio, karriereveiledning, teknisk tegning, videoredigering, søknadsskriving mm. 

NETTVERKSBYGGING 

 • Treff andre med samme interesser som deg og få deg nye nettverk.  
 • Samarbeid med etablerte kulturinstutisjoner 

Her trenger du ikke søke om plass, men melder deg på samlinger og workshop som passer for deg. Følg med på Demo sin Facebookside / Instagram https://www.facebook.com/demodrammen/