Prosjekter

I tillegg til vårt ordinære kulturprogram jobber vi også med noen større prosjekter: både kulturprosjekter og for å samle kompetanse på feltet.

Kulturdager

Internasjonale kulturdager, i nært samarbeid med lokale organisasjoner.

Your Choice

EU-prosjekt: Nordisk kulturutveksling for ungdom.