Foto: Nordisk Forum for Interkultur

Nordisk Forum for Interkultur

Det er med stor glede at vi i Interkultur kan annonsere at vi er en del av Nordisk Forum for Interkultur! NFI er et tverrnasjonalt nettverk av nordiske ressurssenter som arbeider for å fremme kulturell forskjellighet, samtidig som vi konfronterer de utfordringer som ledsaer det multikulturelle samfunnet og den interkulturelle dialogen i en globalisert virkelighet. 

Nettverket skaper en mulighet for å samle erfaringer og kunnskap i en bredere nordisk kontekst, og dermed se på muligheter for å foranker og utvikle kulturell mangfoldighet politisk, institusjonelt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nettverket ble først initiert i 2007, med fokus på å samle inn erfaringer og kartlegge den aktuelle situasjonen i Norden den gang. Nå har nettverket blitt revitalisert i forbindelse med det store nordiske initiativet Inkluderende Kulturliv i Norden, som prosjektledes av Kulturrådet i Norge.

Nettverket består av:
Intercult, Stockholm, Sverige – representert ved Iwona Preis
TrAP – Transnational Arts Production, Oslo, Norge – representert ved Hilde Maisey
Interkultur, Drammen, Norge – representert ved Wilfred Vuillaume/Kaja Jorem
Caisa, Helsinki, Finland – representert ved Cátia Soumalainen Pedrosa
CKI, København, Danmark – representert ved Niels Righolt

Sammen skal vi dele erfaringer, igangsette prosjekter, og utvikle kunnskap. I en tid der befolkningssammensetningen i Norden endrer seg, er det viktig å benytte erfaringer og innsikt fra alle landene for å muliggjøre at alle kan delta, påvirke og bli en del av kultur- og samfunnslivet.

Det første store arbeidet for nettverket blir å gjennomføre innsamlingen og oppsummeringen av eksisterende data på området i Norden. En faktisk kartlegging av aksisterende rapporter, artikler og anet som kan danna grunnlag for dels det videre arbeidet og dels kan munne ut i en slags «status quo» som endelig kan samles i en serie anbefalinger til bransjen som helhet.

Den umiddelbare og primære målgruppen er deltagerne i de nordiske nettverkene som inngår i prosjektet Inkluderende Kulturliv i Norden. Men i et større perspektiv har NFI hele kultursektoren i Norden som potensiell målgruppe. Særdeles kulturpolitiske beslutningstakere, kulturarbeidere, kunstnere, kulturelle organisasjoner, kunstinstutisjoner, etniske minoritetsorganisasjoner og kulturforvaltninger.

Ansvarlig for nettverket er CKI – Center for Kunst & Interkultur.