Foto: Kulturkvelder

Kulturkvelder

- i samarbeid med innvandrerorganisasjonene

Interkultur inviterer innvandrerorganisasjoner til å arrangere kultur- og temakvelder på Union Scene.

Hensikten er å legge til rette for og skape en møteplass for drammensere med ulik kulturbakgrunn. Organisasjonene velger selv hvordan arrangementene skal legges opp, mens Interkultur holder lokaler og legger til rette i samarbeid med organisasjonen.

Vi oppfordrer flere innvandrerorganisasjoner til å ta kontakt for å planlegge nye tema- og kulturkvelder.