• Veggmaleri i Tordenskiolds gate 32

  Veggmaleri i Tordenskiolds gate 32

 • Veggmaleri på baksiden av Drammens Teater

  Veggmaleri på baksiden av Drammens Teater

 • Kunstplakat på reklameplass

  Kunstplakat på reklameplass

 • Kunstplakat på bussholdeplass

  Kunstplakat på bussholdeplass

Jeg er Drammen

Kunst i byrommet

Jeg er Drammen - kunstprosjekter om Drammen, byens beboere og deres identitet. Kunstprosjektene foregår ulike steder i byens uterom.

Drammen fremstår i dag som en moderne by i utvikling, med dynamiske byplaner og visjoner for fremtiden. Derfor ønsker kommunen å legge tilrette for temporære kunstprosjekter ulike steder i byens uterom.

Den demografiske utviklingen av Drammen som en flerkulturell by begynte for alvor for 40 år siden da tyrkere flyttet til byen for å arbeide. Siden har innvandringen fra hele verden fortsatt, og innvandrere har vært med på å påvirke byens selvforståelse, og byens kulturelle og kunstneriske utvikling. Dette aspektet, og særlig det tyrkiske, vil være et perspektiv i prosjektene.

Drammenserne vil få mulighet til å involvere og engasjere seg i prosjektene gjennom ulike workshops, kurs, foredrag og andre aktiviteter. Prosjektene gir også drammenserne muligheten til å oppleve kunst på en annen måte enn i et galleri eller et museum. Vi håper at Jeg er Drammen vil skape oppmerksomhet og engasjement ved å være tilstede der folk er.