Foto: Intrinsic Impact - hvordan måle kvalitet?

Intrinsic Impact - hvordan måle kvalitet?

Et pilotprosjekt med WolfBrown

Glede, refleksjon, overraskelser, vennskap, forståelse. Som kulturarrangører, produsenter og utøvere jobber vi hele tiden for å bevege vårt publikum. Men hvordan kan vi få vite hva publikum faktisk tenker om arangementene våre? 

"We assume that audiences and visitors are different, somehow, after an arts program than they were when they first walked in the door. But, how are they different?" - WolfBrown

For oss i Interkultur har det lenge vært et ønske å kunne måle ikke bare besøkstall og antall solgte billetter, men å også kunne måle kvaliteten på arrangementene våre. Hvem er det som besøker oss, og hva slags inntrykk etterlater opplevelsene de får? 

For å bli enda bedre kjent med vårt publikum startet Interkultur i november 2017 et samarbeid med selskapet WolfBrown i USA, gjennom Norsk publikumsutvikling. I løpet av 2018 skal vi gjennomføre en pilotstudie der vi sammen med WolfBrown tester ulike spørsmål og metoder for publikumsundersøkelser som er relevante for vårt arbeid på det flerkulturelle feltet. Klarer vi gjennom våre arrangementer å oppnå økt forståelse mellom kulturer? Klarer vi å skape refleksjon og dialog rundt viktige og aktuelle temaer?

WolfBrown er et amerikansk selskap som har bygd opp 

Vinteren og våren 2018 gjennomfører vi flere publikumsundersøkelser på våre arrangementer, før vi avslutter pilotstudiet med en større undersøkelse rundt Globusfestivalen i september 2018.

Målsetningen med pilotstudien er å til slutt sitte igjen med en verktøykasse som gir oss muligheten til å måle ulike faktorer i publikumsopplevelsen. Gjennom disse spesialtilpassede publikumsundersøkelsene og svarerne de gir, skal vi dermed kunne tilpasse alt fra markedsføring til innholdet i arrangementene våre slik at vi stadig skaper bedre og mer relevante opplevelser for publikum. Vi skal ikke bare vite mer om hvem vårt publikum er, men også hvordan de tenker og føler rundt kultur og kulturopplevelser. 

Etter at pilotstudiet er gjennomført vil vi systematisere våre resultater og dele erfaringer og verktøy med andre arrangører.

Les mer om Intrinsic Impact