Foto: Drammen sacred music festival

Drammen sacred music festival

Til nedlasting: Rapport fra Drammen sacred music festival 2013

Festivalen er unik i norsk sammenheng, og er et møtested for sakral musikk fra ulike tradisjoner verden rundt.

Festivalens visjon er å legge til rette for møter som berører, skaper forståelse og stimulerer til engasjement for fellesskapet. DRMF har ambisjon om å bli en sentral, nasjonal festival på dette området. Festivalen er etablert som stiftelse og drives som et samarbeid mellom Interkultur, Drammen og Omegn Tros- og livssynsforum og andre foreninger og aktører som har regionalt virkefelt.