Foto: Det utvidede Europa

Det utvidede Europa

Et kunst- og kulturprosjekt

”Det utvidede Europa” skal skape forståelse og glede over kunst- og kulturopplevelser fra Øst-Europa for et bredt publikum i Drammensregionen.

Det utvidede Europa er et samarbeidsprosjekt i regi av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Formålet med prosjektet er å etablere et kunst- og kulturprogram med fokus på ulike uttrykk fra det tidligere Øst-Europa.

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å skape en arena for kulturell utveksling og utvikling med bakgrunn i Øst-europeisk kultur og i dialog med kommunens innbyggere, opprinnelig fra denne delen av Europa. Prosjektet er et regionalt samarbeidsprosjekt basert på kommunenes situasjon og behov i demografisk og kulturell sammenheng. Kjernen i prosjektet er å skape dialog og opplevelser med kultur som plattform for nye publikumsgrupper.

Prosjektet vil legge til rette for nye uttrykk som oppstår i en kontinuerlig utviklingsprosess i et globalisert og endringspreget samfunn. Det er ikke tidligere lagt et program med denne brede tilnærmingen til publikum og innhold basert på Øst-europeisk kultur i Norge.

Kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Drammen jobber aktivt i forhold til EØS-ordningene for kunst- og kultursamarbeid.

Vi ønsker også å inkludere flere buskerudskommuner i prosjektet - og tar gjerne i mot henvendelser.