Foto: Are you with us - Your Choice?

Are you with us - Your Choice?

Et ungdomsprosjekt

Et kreativt prosjekt hvor ungdom med ulik bakgrunn fra byene Malmø (S), Tampere (FI) og Drammen møtes, bygger broer, og skaper noe sammen innenfor musikk, dans, film eller kunst.

Ideen med prosjektet er å skape interkulturelle møter mellom unge i de tre regionene, og å samarbeide om å produsere en felles forestilling som settes opp i Malmõ i slutten av utvekslingen. Prosjektet samler 45 ungdommer fra de tre nordiske landene for å stimulere til diskusjon og refleksjon over valg, fordommer og fenomener som ofte tas for gitt. Kreativitet og kreative metoder er effektive virkemidler for å bygge bro over kulturelle og sosiale barrierer. I dette prosjektet får ungdommenes historier og perspektiver komme til live gjennom ulike kunstneriske uttrykk. I forberedende workshops her i Drammen vil vi utforske prosjektets tema gjennom kunst og kultur. De tre gruppene vil deretter møtes til åtte dagers utveksling i Malmö hvor deltagerne får bli kjent med hverandre, presenterer sitt materiale og utveksle tanker og ideer. Dette vil resultere i en felles forestilling for et offentlig publikum, i tillegg til lærdom, nye venner og minner for livet!

Prosjektet gjennomføres for tredje gang, og under kan du se en video fra "Are you with us?" sitt første prosjekt høsten 2010.

 
Og her er en video fra prosjektets andre gjennomføring i 2011 i Drammen:

Dette prosjektet gjennomføres med støttet fra Aktiv Ungdom. Les mer om Aktiv Ungdom og hva de gir støtte til her: http://www.aktivungdom.eu/hva/