Foto av Telemarksforsking

Telemarksforsking

Telemarksforsking skal være et nasjonalt forskingsinstitutt med regional forankring og internasjonal relevans. Interkultur samarbeider med Telemarksforsking om prosjektet "Kultur for å delta".

Telemarksforskings nettsider

Foto av CCE Creativity, Culture and Education

CCE Creativity, Culture and Education

Vi samarbeider med Engelske CCE om forskningprosjektet "Kultur for å delta". CCE tror på den fundamentale verdien av å gi alle barn, unge og familier mulighet til å oppleve og få tilgang på et mangfold av kreative og kulturelle aktiviteter. Dette for å gi indre glede og nytte, heve deres ambisjoner, forbedre deres prestasjoner og ferdigheter, utvide deres fantasi og for å gi varig livskvalitet.

CCEs nettsider

Foto av Lørenskog Hus

Lørenskog Hus

Lørenskog hus er et kommunalt kulturhus med 15.000m2 fordelt over 8 etasjer, tegnet av Jon Flatebø fra arkitektbyrået L2. Vi samarbeider blant annet med Kulturhuset om artistbookinger innenfor world-music.

Kulturhusets nettsider

Foto av Hamar Kulturhus

Hamar Kulturhus

Kulturhuset i Hamar er rammen om et mangfold av kulturrelaterte funksjoner: fremføringsscener som for eksempel Kirsten Flagstad-salen, Klubbscene Rolf Jacobsen og Multisal Pauline Hall. Vi samarbeider blant annet med Kulturhuset om verdensmusikk.

Kulturhusets nettsider

Foto av ØKS

ØKS

ØKS (Østafjelske kompetansesenter) er et av 6 statlig oppnevnte regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk i Norge. ØKS startet med utgangspunkt i miljøene på Union Scene og har derfra utviklet seg til å jobbe med tiltak i  Buskerud, Vestfold og Telemark.

ØKS sine nettsider

Foto av Nedre Buskerud Teaterverksted

Nedre Buskerud Teaterverksted

Nedre Buskerud Teaterverksted tilbyr støtte, inspirasjon og fagkunnskap til alle teaterinteresserte i Nedre Buskerud gjennom rådgivning, regihjelp og ulike kurs og seminarer.

Teaterverkstedets nettsider

Foto av Buskerud Musikkråd

Buskerud Musikkråd

Buskerud musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i fylket. De har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider med offentlige myndigheter.

Musikkrådets nettsider

Foto av Buskerud Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Vi har en partneskapsavtale med fylket hvor Interkultur defineres som regionalt fyrtårn for flerkulturell formidling. Vi skal blant annet bidra til å styrke mangfoldsdimensjonen i kulturtilbudet i Buskerud, drive metodeutvikling og kunnskapsdeling, samt styrke kulturfeltet gjennom nettverk- og kompetansebygging.

Fylkets nettsider

Foto av Union Scene

Union Scene

Union Scene er mer enn 8000 kvadratmeter kultur i et av landets mest særpregete kulturlokaler i de gamle papirhallene på Grønland i Drammen. Her holder nå 15 forskjellige aktører hus med virksomhet innen blant annet musikk, kunst og teater.  Union Scene er et kulturhus for det lokale og regionale kulturlivet og aktørene på Union Scene.

Unions nettsider

Foto av Matendo

Matendo

Matendo jobber aktivt med barn og ungdom og har en lang historie som kulturaktør i Drammen. Matendo kreativ ungdom jobber for å skape kreative og trygge møteplasser for ungdom.

Matendos nettsider

Foto av Drammen Sacred Music Festival

Drammen Sacred Music Festival

Drammen Sacred Music Festival er et møtested for sakral musikk fra åndelige tradisjoner verden rundt, og finnes sted hvert år i september. Vi samarbeider tett i forbindelse med programmeringen av festivalen.

Festivalens nettsider

Foto av Drammen Minoritetsråd

Drammen Minoritetsråd

Drammen minoritetsråd er en paraplyorganisasjon av kulturelle innvandrerorganisasjoner i Drammen som arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet – uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning.

Kontaktinformasjon til Drammen minoritetsråd

Foto av Buskerud Innvandrerråd

Buskerud Innvandrerråd

Buskerud innvandrerråd er et samarbeidsorgan for alle innvandrerorganisasjoner i fylke som arbeide for reell likestillingen mellom innvandrer og majoritetsbefolkning, uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning, og som er godkjent hvert årsmøte.

Innvandrerrådets nettsider

Foto av Byen vår Drammen

Byen vår Drammen

Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Byen vår drammens nettside

Foto av Elvefestivalen

Elvefestivalen

Drammen Elvefestival arrangeres første helg etter skolestart. Festivalarenaen strekker seg fra broen Ypsilon, langs elvebredden på begge sider og helt ned til og med Holmennokken. Festivalprogrammet er variert og har noe for barn, ungdom og voksne. Det legges vekt på mangfold og en inkluderende folkefest.

Elvefestivalens nettsider

Foto av Masala

Masala

Masala er et tekstilverksted og opplæringsbedrift drevet i samarbeid med Introduksjonssenteret i Drammen. Dette er en kreativ praksisplass for deltakere på ANO (arbeidsnorsk). Masala bidrar også inn i gjennomføringen av Union Scenen for Barn.

Masala på nett

Foto av Drammensbiblioteket

Drammensbiblioteket

Drammen bibliotek  er en nyskapende og populær samfunnsaktør, som er plassert på Papirbredden i Drammen. Biblioteket har en egen scene, hvor vi blant annet samarbeider om foredragsserier.

Bibliotekets nettsider

Foto av Drammen Kulturskole

Drammen Kulturskole

Drammen kulturskole tilbyr undervisning innen musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, skapende skriving, animasjon og Kul Mat
(kokkekunst). Kulturskolen holder til på Union Scene, og vi samarbeider blant annet om Union Scene for Barn.

Kulturskolens nettsider

Foto av Brageteateret

Brageteateret

Regionteater for Buskerud, eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune, og holder til på Union Scene i Drammen. Vi samarbeider blant annet om Union Scene for Barn.

Brageteaterets nettsider

Foto av Transnational Arts Production (TrAP)

Transnational Arts Production (TrAP)

Trap produserer og fremmer transnasjonal kunst i Norge. De jobber for et rikere og mer variert kunst- og kulturliv som gjenspeiler Norges kulturelle mangfold.

Tlf: 22 41 59 00
post@trap.no

TrAPs nettsider

Foto av Spiritus Mundi

Spiritus Mundi

Spiritus Mundi bruker musikk, bilder, tekst og andre kreative uttrykk for å skape dialog, deltakelse og forståelse. Organisasjonen er basert i Malmö i Sverige, og har produsert flere prosjekter, programmer og tiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Interkultur samarbeider med Spiritus Mundi om ungdomsprosjektet "Are you with us?".

Tlf: +46 (0) 40 24 05 05
info@spiritusmundi.nu

Spiritus Mundis nettsider