Foto: Vår kompetanse: Kompetanseutvikleren

Vår kompetanse: Kompetanseutvikleren

«Målet er ikke at kulturlivet skal arbeide med mangfoldet som et eget felt, men at det blir en naturlig ting i årene som kommer», sier Kaja Jorem i Interkultur.

Den energiske prosjektlederen har i en årrekke jobbet med kulturledelse og internasjonalt arbeid, og er i dag den nye primus motor bak utviklingen av Interkultur som et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.

I sitt arbeid med kunnskapsformidling og kompetanseutvikling har Jorem funnet bestemte metoder hun arbeider etter. –Det viktigste er å starte med en behovskartlegging. Det er her man må avdekke både hva kulturbrukerne etterspør  og behovet til andre kulturaktører, uttaler Jorem.

Hun mener det er avgjørende å søke inspirasjon i andre fagmiljøer og deretter begynne å samle og formidle den brede kompetansen. –Vi sitter ikke med alle svarene selv, og det er derfor viktig å bygge opp et nettverk og holde dialogen i gang. Når man har fått koblet denne kompetansen og mobilisert arrangørene, kan man begynne å bygge opp en portefølje av prosjekter. Etter dette må man kontinuerlig vurdere om man svarer på brukergruppens behov. Gjennom spennende prosjekter og regelmessige møter skapes viktige relasjoner. Vi må levere og være brukervennlige for at andre aktører skal oppleve vårt arbeid som relevant, understreker Jorem.  

Kompetansesenteret i Drammen retter seg mot og samarbeider med andre kulturarrangører, kommuner og fylker, samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner. -Vi skal være en arena både for de aktørene som allerede jobber med en mangfoldig befolkningssammensetning, så vel som de med ambisjoner om å gjøre det, uttaler Jorem. Skal man klare å heve kompetansen på formidling og publikumsutvikling innen internasjonal kunst og kultur, mener Jorem man må tørre å tenke litt utenfor boksen og være kreativ.

 -Jeg har jobbet mye med hvordan man formidler, -En av utforingene jeg møter i mitt arbeid, er å få folk til å uttale metodikk. Vi er veldig flinke til å liste aktiviteter på et arrangement, istedenfor å se på hvorfor det gikk bra og hvilke metoder man har brukt. Vi må være mer tydelige når vi formidler dette, slik at andre igjen kan bli inspirert til å starte en ny Globusfestival eller lignende prosjekter, understreker Jorem som bruker mye tid på å få folk til å endre vaner. – Det holder ikke bare å holde et foredrag om publikumsutvikling, man må vise hvordan det fungerer i praksis også.

Er det noe du fremdeles lurer på i arbeidet ditt?

-I fremtiden håper jeg vi kan lære mer av næringslivet og andre faggrupper, som allerede har arbeidet med mangfold i mange år. De er dyktige på å jobbe internasjonalt, og dette er noe jeg tror vi kan dra god nytte av. Jeg er også veldig spent på hvor godt kulturlivet er rustet for en global tid. I årene som kommer, håper jeg Interkultur sitt arbeidsfelt vil være en naturlig ting som inngår i alle kulturaktører og institusjoner sin praksis, smiler Jorem.

 

Spisskompetanse
- Prosjektledelse.
- Forskning og utvikling. Fokus på anvendt forskning.
- Nettverksbygging og mobilisering av tverrfaglig arbeid.

Beste tips til andre kulturaktører
- Jobb teori og praksis sammen.
- Fokuser på de unge, de er fremtidens kulturforbrukere.
- Bli inspirert av andre kulturaktører og institusjoner.
- Ikke undervurder at du trenger langsiktige planer og ressurser for å nå nye grupper..
- Tenk nye måter å kommunisere på, slik at alle forstår budskapet.