Foto: Vår kompetanse: Brobyggeren

Vår kompetanse: Brobyggeren

Med bagasjen full av erfaring og kunnskap om formidling til minoritetsgrupper, er ildsjelen Refka Kovac, et kjent fjes hos innvandrerforeningene i Buskerud. 

Den populære kulturkonsulenten har vært med siden Interkultur åpnet dørene i 2004, og hun er i dag en ettertraktet foredragsholder for andre kommuner og kulturaktører som vil vite mer om nettverksbygging og publikumsutvikling.

Refka Kovac er en av de som virkelig brenner for jobben, og hennes prosjekter spenner bredt både i kunstuttrykk og geografisk dekning. For seks år siden var hun en av pådriverne for å starte det spennende kulturprosjektet «Det utvidede Europa». Resultatet ble en arena hvor man kan oppleve kunst- og kulturopplevelser fra Øst-Europa.

-Hvordan gikk du frem i ditt arbeid med DUE og hvordan klarte du å mobilisere folk? -Det er alltid viktig å følge med på befolkningsstatistikken, og den viste oss at det fantes en stor gruppe med mennesker fra Øst-Europa i regionen, forklarer Kovac. Bare i Drammen bor det over 2000 polakker, og hun valgte å invitere lokale foreninger, andre kommuner og ambassader til samarbeid. -Jeg liker å ta i bruk både tradisjonelle og utradisjonelle kanaler når jeg setter i gang med et nytt prosjekt, og i dette tilfellet henvendte jeg meg også til den katolske kirken og satte opp en konsert for dem, sier Kovac. Hun har selv ledet flere frivillige foreninger, og vet hvilke utforinger disse aktørene møter.

-Det viktigste jeg gjør i jobben er å pleie nettverket mitt og tenke langsiktig. Man må gi, for å få noe tilbake, understreker den kjente kulturkonsulenten som flittig bruker sosiale medier, telefon, mail, besøk på ambassader og foredrag til bygge relasjoner. -Mange synes det er flott at de kan komme med innspill til for eksempel hvilke artister vi skal sette opp, og dette gjør at de føler seg velkomne. Alle disse menneskene har et nettverk som de kan spre informasjonen videre til, mener Kovac. I markedsføringen av DUE pleier også Kovac å kontakte lokale aviser og radio, og hun leverer markedsmateriell hos kommuner, biblioteker og på andre samlingsarenaer. -I tillegg får jeg profilerte individer i det polske miljøet til å promotere prosjektet på Facebook og i media, svarer den engasjerte brobyggeren. 

Ifølge Kovac ligger suksessen til et arrangement i de små detaljene. – Som kulturarrangører er det viktig at vi er ydmyke og behandler mennesker med respekt. Dette gjør at alle føler seg velkomne! Ta med musikalske innslag og litt god mat inn i denne miksen, så får du fornøyde publikummere, mener Kovac. Selv jobber hun også mye med å gi barn gode kulturopplevelser – I DUE-prosjektet samarbeider vi med Union Scene for barn, og det varmet hjertet mitt å se hvor engasjerte og glade barna var under fjorårets klovneshow, utbryter hun.

-Er det noe du fremdeles lurer på i arbeidet ditt? -Jeg tror man lærer, så lenge man lever. Det er viktig å møte nye utfordringer med strak rygg. I fremtiden ønsker jeg å bruke mer tid på de minoritetsgruppene som det er vanskelig å involvere. Her tror jeg det er viktig at vi hører på innspillene til de som er nye i Norge, og at vi ikke bare møter de på våre premisser. Det er nemlig viktig at alle kommer seg i aktivitet, avslutter en smilende Refka Kovac. 

Spisskompetanse
-Kompetanserådgivning.
-Nettverksbygging og kommunikasjon
-Koordinering og produksjon av kulturinnslag.  

Beste tips til andre kulturaktører
-Ha kontinuerlig kontakt og ta vare på nettverket ditt. Lytt til deres behov og send ut personlige invitasjoner til arrangementer. Tenk langsiktig.
-Vis respekt for andre, vær tålmodig og profesjonell i ditt arbeid.
-Innholdet du presenterer må reflektere mangfoldet og de unge.
-Skap møteplasser og engasjer folk aktivt i programutvikling og avvikling.
-Mat engasjerer alle.

 

Tekst: Marianne Brattum. Foto: Marit Stokkenes.