Foto: Vår kompetanse: ressurspersoner i Interkultur

Vår kompetanse: ressurspersoner i Interkultur

I Interkultur er de ansattes spisskompetanse rundt flerkulturell kulturproduksjon vår viktigste ressurs.

Som produsenter jobber vi praktisk med å levere et mer mangfoldig kulturtilbud til en bredere publikumsgruppe, om som kompetansesenter deler vi våre erfaringer og innsikt rundt dette med andre. Kontakt oss gjerne for å lære mer om vårt arbeid og hva vi kan gjøre sammen (foredrag, workshops, forskningsprosjekter, osv.). Vi har også et stort kontaktnettverk til andre aktører landet rundt med spisskompetanse innen dette feltet, som vi gjerne formidler videre.

Våre primære kompetanseområder innen flerkulturell kulturproduksjon og formidling er:

Programmering/innholdsproduksjon
Som produsent jobber vi med et bredt spekter av kunstformer og kulturuttrykk, og vi ser at kunstnerisk program som tar utgangspunkt i det mangfoldige samfunnet vi er fungerer.

Barn og Unge
Kulturfaglig arbeid på tvers av land og kulturer starter med barn og unge, og vi har flere produksjoner og forskningsprosjekter som jobber spesifikt med denne målgruppen.
Les intervjuet med vår konsulent barn og unge Fride Kramer Riseng for å lære mer

Publikumsutvikling
Vi ser at for å lykkes med et bredere kulturtilbud som når nye publikumsgrupper, trenger man egen å jobbe strategisk med nettverksbygging og minoritetsgrupper.
Les intervjuet med vår produsent/konsulent Refka Kovac for å lære mer
Les intervjuet med vår markedsansvarlig Marit Stokkenes for å lære mer

Metodisk tilnærming
Vi jobber strategisk med relevans, relasjon og ressursmobilisering i vårt arbeid, og har utviklet metoder med overføringsverdi for andre gjennom forskningsprosjekter og praktisk jobbing i over 10 år.
Les intervjuet med vår seksjonsleder Kaja Tvedten Jorem for å lære mer