Foto: Seminar: Kultur for å delta

Seminar: Kultur for å delta

26. mai delte vi noen resultater og refleksjoner etter vårt 3-årige forskningsprosjekt Kultur for å delta. Her kan du se opptak fra hele seminaret.

Fra seminarets første del:

 

10:00 Kulturinnslag: Typicul & Emjay
10:15 Velkommen ved André Ruud, Drammen kommune
10:20 Kultur for å delta – presentasjon av prosjekt og hovedresultater
ved Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje, Telemarksforsking
11:20 Putting Drammen in its international context ved Paul Collard, CCE
11:50 Kommunens erfaringer fra forskningsprosjektet ved André Ruud

Fra seminarets andre del:

 
13:00 Kulturinnslag: kortfilmen Tidsmaskinen
13:10 Paneldebatt: ledet av Katrine Strøm, reportasjeleder i Fremtiden
Kulturtanken/Rikskonsertene: Scott Rogers, konsertsjef
Norsk Kulturskoleråd: Anders Rønningen, forskningsansvarlig
Ungdom og Fritid: Christina Søgård, generalsekretær
Østfold kulturutvikling: Johannes Hafnor, avdelingsleder