Foto: Opplevelse og integrering

Opplevelse og integrering

Første runde med sang i asylmottak (SMIA) er nå tilbakelagt.

Fra september og frem til nyttår ble det gjennomført 75 musikktiltak i regi av Smia. I rapportene fra Smia kommer det frem at en rekke av mottakene, og like mange tiltaksarrangører ønsker å få videreført sine prosjekter i den kommende tildelingen. Erfaringene er overveiende presentert som gode. Tilskudds giver IMDI lyser igjen ut midler øremerket tiltak i asylmottak.

Les mere her