Foto: Ny kulturmelding

Ny kulturmelding

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år. 

- Det er behov for en ny kulturmelding som kan danne grunnlaget for en mer overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap og faglig forankring for å kunne utforme god, langsiktig politikk, noe en kulturmelding kan bidra til, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturmeldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder. Kunstfeltene, bibliotek, spill, film, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

"Et mer flerkulturelt Norge og ikke minst kultur som næring er også viktig", understreker hun i en kommentar til Aftenposten. 

Det vil særlig bli viktig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere.

Meldingen skal inneholde mål for framtidens nasjonale kulturpolitikk. Det vil blant annet være viktig å få avklart hva som skal være statens rolle framover sett i forhold til de øvrige forvaltningsnivåene.

KILDE