Foto: Minoritetsjentene klarer seg fint!

Minoritetsjentene klarer seg fint!

Monika Grønli Rosten ved Sosialantropologisk institutt disputerte i oktober med sin avhandling: "Nest siste stasjon, linje 2" - Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen.

Kilden kjønnsforskning har skrevet en interessant artikkel som tar for seg hovedmomentene i avhandlingen.

Artikkelen kan leses på Kilden kjønnsforskning.no sine nettsider.  Klikk for artikkel her