Foto: Mer makt til mangfoldet

Mer makt til mangfoldet

Til nedlasting: Mer makt til mangfoldet (PDF)

En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse. Publikasjonen avslutter og oppsummerer prosjektet "Styrende Mangfold".

Hvorfor det er så få med flerkulturell bakgrunn blant beslutningstakerne i kulturlivet, og hva kan gjøres? Hvordan kan styrer og ledere bli flinkere til å rekruttere utenfor eget nettverk? I denne publikasjonen har TrAP (Transnational Art Production) invitert direktører, politikere og forskere fra kultur- og næringsliv til å prøve å gi noen svar.

For mer informasjon om prosjektet kontakt TrAP direkte