Foto: Kunst- og integrasjonspolitikk ved Union Scene

Kunst- og integrasjonspolitikk ved Union Scene

Til nedlasting: Kunst- og integrasjonspolitikk ved Union Scene (PDF)

Marianne Stokke fullførte sin masteroppgave i Kulturstudier ved Høgskolen i Telemark i 2009. I denne oppgaven følger hun de første årene med verdensmusikk på Union Scene som flerkulturelt kulturhuset, det som senere ble Interkultur.

I Innledningen sin skriver hun blant annet:

"Vi gjennomlever en periode med store endringer i samfunnslivet. Våre tilvante måter å forstå verden på settes på prøve, og vi søker nye metoder for å møte de utfordringene som preger ”globaliseringens tidsalder”. Denne tematikken vil jeg belyse med utgangspunkt i følgende problemstilling:

Hvordan påvirkes kunst- og kulturlivet av de kulturelle globaliseringsprosessene som preger Norge i dag?

Dette studeres her ved en kartlegging og analyse av verdensmusikksatsingen ved Union Scene i Drammen. Sentrale spørsmål i forhold til denne problemstillingen er:

  • Hva skjer med en ”norsk” moderne kunst- og kulturforståelse i globaliseringens tidsalder, når den nasjonale kulturpolitikken stilles overfor et kulturelt mangfold som sprenger de rammene nasjonalstaten setter for den?
  • Hvilke forestillinger om kunst og kultur kommer til syne ved Union Scene?
  • Hva skjer når kunstens kvalitetsimperativ møter politiske målsettinger?
  • Hva vil det si at kunst og kultur har en samfunnsfunksjon?