Foto: Kulturvaner blant unge med minoritetsbakgrunn

Kulturvaner blant unge med minoritetsbakgrunn

Nordmenn med innvandringsbakgrunn skiller seg ikke stort fra etnisk norske når det gjelder interesse for og bruk av kunst og kulturtilbudene i Akershus.

Unge førstegenerasjons innvandrere har et rikt kulturliv, men et distansert forhold til kulturinstitusjonene i fylket. Det er blant funnene i undersøkelsen Norsk publikumsutvikling har gjennomført på oppdrag fra Akershus fylkeskommune disse dager.

Noen hovedfunn:

- Begrepet kultur oppleves generelt som svevende og varierende.

- Begreper som "kulturinstitusjon" og "kulturelle arrangementer" er spesielt uklare og vanskelig å forstå hos innvandrere med kort tid i Norge (3 år ca.), men også blant de som har   bodd i Norge lenge og hele livet (og spesielt ungdom).

- Liten kjennskap til sentrale kulturinstitusjoner i Akershus og det mer etablerte kulturtilbudet.

- Lav bevissthet rundt kulturtilbud generelt og offentlig finansiert kulturtilbud spesielt.

- Deltagelse i Akershus-institusjonenes kunst- og kulturtilbud er lav, men stor bruk av ”alternative” kulturtilbud.

- Arrangementer hvor man treffes og spiser sammen virker å være den mest nærliggende referansen til begrepet kultur.

- ”Institusjonelle” kulturbegivenheter er typisk konserter med artister fra hjemlandet, og f.eks. den arabiske eller afrikanske populærmusikkverdenen eller festligheter hvor man       spiser mat og sosialiserer med andre innvandrere i nærområdet.

- For de med asiatisk opprinnelse er det selskaper eller kirken, for en del afrikanske og fra Midtøsten er det moskeen. 

Se flere resultater fra undersøkelsen her.