Foto: Konferanse: om kultur og integrering i Norden

Konferanse: om kultur og integrering i Norden

Kulturrådet inviterer til en spennende konferanse 28. mars med temaet "Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder".

Leo Ajkic leder dagen og Deeyah Khan er blant dem som deler sine erfaringer når Kulturrådet inviterer til konferansen Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder 28. mars.

Konferansen er startskuddet for det nordiske prosjektet Kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering, som ledes av Kulturrådet. Prosjektet vil løpe over tre år, og er en del av Norges hovedsatsinger i forbindelse med at vi har formannskapet i Nordisk ministerråd.

Målet med konferansen er å vise hvordan kulturen kan bidra til å skape tilhørighet i det flerkulturelle Norden. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Mer informasjon og påmelding.