Foto: Kompetanseprofil: Tromsø kommune

Kompetanseprofil: Tromsø kommune

Tromsø er kjent som en internasjonal by med et spennende kulturtilbud. Kultur- og idrettssjef i Tromsø kommune Lisa Hoen og rådgiver Nasra Omar, mener det finnes et stort potensial for å lage relevant innhold og inkludere flere befolkningsgrupper, i byen som rommer hele 140 ulike nasjonaliteter.  

Hvordan jobber dere for å gjøre kulturlivet mer flerkulturelt?

Tromsø har tradisjon for å være en internasjonal by, hvor man finner store festivaler, gode kulturtilbud, et fantastisk bibliotek og et internasjonalt universitet. Det finnes et sterkt solidaritetsfokus som vi ønsker å vri mot det flerkulturelle miljøet, og særlig innvandrere, som vi ser på som en stor ressurs på kulturfeltet. Vi vil inkludere flere, nå ut til flere målgrupper og få andre aktører til å tenke relevans inn i det de gjør. Tromsø kommune er i startfasen, hvor vi ønsker å være mer bevisste og vi vil vite mer om hvordan man jobber på feltet.

På fritidsordningen arbeider det i dag seksti prosent med flerkulturell bakgrunn. I tillegg leder Nasra et integreringsprosjekt for barn og unge, og målet med denne stillingen er å løse ut mer aktivitet. Vi har i tillegg en tilskuddsordningen med flerkulturelle tiltak som personer, organisasjoner og kunstnere kan søke på, i tillegg til midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I fremtiden ønsker vi til å jobbe mer med publikumsutvikling, og da særlig rette oss mot de nye befolkningsgruppene, ettersom det skjer lite av dette opp i nord. Selv om tilbudet i dag ikke er så stort og preges av halvprofesjonelle, så er dette noe vi arbeider med og som er viktig for oss. Vi vil ta det flotte kulturtilbudet vi har, og gjøre det tilgjengelig for flere. Det er der vår integreringsnøkkel ligger.  

 

Kan dere gi et eksempel?

Fra idretten har vi Aktivitetsguiden vår som et godt eksempel. Her kan skoler og familie melde inn barn eller ungdom som vil være med på ulike aktiviteter og fritidssysler, men som synes det vanskelig å komme i gang. Her har vi ansatte med flerkulturell bakgrunn som følger dem opp og hjelper dem, og dette har vært et vellykket prosjekt. Dette ønsker vi også å gjøre mer av på kultursiden.

Vi har mange planer i tiden fremover og er nå i gang med et nytt prosjekt som heter «Her e æ» som retter seg mot ungdommer som har flyttet til Tromsø. Det er en miks av flyktninger, arbeidsinnvandrere og tilflyttede fra andre kommuner, og et samarbeid mellom innføringsplassene, voksenopplæringen, flyktningmottak, ungdomsskoler og barn fra arbeidsinnvandrere. Vi har noen norske ungdommer som er med, og denne våren arrangerte vi Kick Off. Nå skal vi i gang med runde to og da skal vi lage forestilling. Ungdommene kan blant annet velge mellom fortelling, film, animasjon, teknikk bak scenen og musikk

Vi har også en internasjonal uke som arrangeres av ulike frivillige lag og organisasjoner. Dette arrangementet ønsker vi å gjør mer om til noe som ligner på Globus festivalen, Mela Festivalen eller Mini Mela, og her kommer målet om å få profesjonelle flerkulturelle aktører inn. Vi ønsker å jobbe frem et felles budskap for denne uka og få samlet sammen de frivillige slik at det blir et mer helhetlig arrangement.   

 

Hvilke metoder fungerer og hvilke utfordringer har dere møtt?

Den metoden vi har brukt, og som vi har en sterk tradisjon for å bruke, er medvirkning.  Her var Tromsø tidlig ut og helt fra 1960 tallet har vi hatt et sterkt revymiljø i byen, som var ungdomsstyrt. Denne medvirkningsmetoden sprede seg videre til alle skolene, i ungdomsarbeidet og andre plasser. På 1980 tallet hadde vi allerede et selvstyrt ungdomshus, og det handler om å gi de unge de verktøyene de trenger. De må ikke bare få si sin mening, men også få utføre sin mening.    

Denne høsten har vi hatt flere studieturer og vi ønsker å finne frem til nye metoder som fungerer. Vi må også ta hensyn til at de ulike metodene som vi har fått presentert, kan fungere forskjellig ut i fra hvilken del av landet du befinner deg, og finne frem til den løsningen som fungerer best for oss som jobber med kultur i Tromsø.

 

Hva er deres beste tips til andre på feltet?

Medvirkning er en effektiv metode å jobbe ut i fra. Tenk overordnet med integrering og la det gjennomsyre alt fra ansettelser og innhold, til ressurspersoner. Snakk med folk, bedriv oppsøkende virksomhet og jobb med relasjonsbygging. Møt målgruppen din tidlig, ikke etter at de har vært der i tre år. Kommunikasjon og informasjon er her et viktig stikkord. Vi ønsker å ha en demokratisk tilnærming til integrering, hvor alle skal ha like rettigheter til gode kulturtilbud. Se på hvert menneske som en ressurs, dette har vi jobbet mye med på ungdomssiden og oppnådd gode resultater.   

 

Tekst og foto: Marianne Brattum