Foto: Kompetanseprofil: Megan Friel (WolfBrown)

Kompetanseprofil: Megan Friel (WolfBrown)

Hvordan kan man måle hvor mye et kulturarrangement betyr for publikum eller undersøke hva publikum sitter igjen med etter en konsert? Det er ikke alltid å lett å gjøre rede for slike ting ved å kun forholde seg til besøkstall eller billettinntekter. For eksempel kan en liten konsert med få publikummere allikevel være mer verdifullt og tankevekkende for publikum enn en stor festival med titusenvis av deltakere og stor profitt, og vice versa. 

Siden vi i Interkultur ofte arrangerer konserter og arrangementer for nye publikumsgrupper fant vi det hensiktsmessig å gjennomføre meningsfylte publikumsundersøkelser for å kunne redegjøre for innvirkningen vi som arrangør har på vårt publikum. For å gjøre dette har vi i drøyt ett år samarbeidet med det amerikanske selskapet WolfBrown, som spesialiserer seg på publikumsundersøkelser. Særlig interessant er deres impaktsudie-programmer, en serie undersøkelser som måler arrangementets innvirkning på publikum.

Megan Friel jobber som konsulent i WolfBrown, og følger Interkulturs pilotprosjekt tett. Her forklarer hun litt mer om prosjektet:

Hva er impaktstudier og hvorfor er de viktige?

Impaktstudier samler data om opplevelsene publikum har når de deltar på et arrangement. Dette lar organisasjoner se utover besøkstall og forstå hvordan publikum påvirkes av deres opplevelser i møte med kunst. Det er selvsagt ingen enkel oppgave, men ved å formulere spørsmål om hvorvidt publikum eksponeres for nye kunstuttrykk, hvor sterke følelser det vekker, hvorvidt kunstopplevelsen styrket forholdet til deres egen kultur eller forståelsen for fremmede kulturer, og om kunstopplevelsen trigger spørsmål eller ny innsikt, kan organisasjoner få forståelse for denne påvirkningen. Samlet sett tegner disse datapunktene et bilde over publikums opplevelser som i større grad viser hvordan organisasjoner kan nå sine mål enn ved å kun se på besøkstall.

Har du noen eksempler på organisasjoner som gjennomført impaktstudier og senere brukt resultatene for å fremme egen vekst?

Ja, impaktstudier er en stor del av arbeidet vi gjør hos WolfBrown og vi brenner for å hjelpe våre kunder med å formulere spørsmål som gir data de kan bruke når de skal gjøre en forandring. Eksempelvis jobber vi for øyeblikket med et symfoniorkester som fokuserer på å utforske nye formater for kunstmusikk. De tester et stort utvalg av alternative formater og samler data som lar de forstå hvordan hvert enkelt format påvirker publikums opplevelse. Disse dataene legger beslutningsgrunnlaget for hvilke formater de skal utvikle videre.

Et annet eksempel er et barneteater som gjennomfører impaktstudier på barn og unge. Gjennom disse undersøkelsene har de fått muligheten til å se den unike effekten hver enkelt oppsetning har på den unge publikumsmassen. Blant annet har noen av oppsetningene fått barn og unge til å tenke på de tekniske aspektene ved teaterforestillingene og gjort de nysgjerrige på artistenes erfaring, mens andre viser karakterer som barna relaterer til personer i sitt eget liv, noe som igjen skaper en følelse av empati hos publikum. Disse funnene har blitt et viktig aspekt i teaterets arbeid med programmering, hvor de går inn for å produsere stykker som gir barn og unge gode opplevelser.

Fortell oss litt om pilotprosjektet dere driver med i Norge.

WolfBrown ble hyret inn av Interkultur i 2017 for å bygge opp deres kapasitet til å undersøke innvirkningen deres arrangementer har på publikum og for å støtte Interkulturs rolle som nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. Vi jobber med Interkultur for å utvikle og teste spørreskjemaer som skal samle data om programmets evne til å eksponere publikum for nye ideer, styrke forståelsen av fremmede kulturer og gi muligheter til å feire kulturelle mangfold. For øyeblikket utvikler vi en spørreundersøkelse som skal gjennomføres i forbindelse med Blåkkfestivalen. Undersøkelsen skal styrke Interkulturs forståelse for innvirkningen av festivaler arrangert av ungdom for ungdom, samt Blåkkfestivalen og liknende arrangementers evne til å gjøre publikum stolt over sitt lokale nærmiljø.

Pilotundersøkelsen gjennomføres fram til høsten 2018, og avsluttes med en stor undersøkelse under Globusfestivalen 22. september. Erfaringene og resultatene fra undersøkelsen blir samlet og delt i løpet av vinteren 2018/19.