Foto: Kompetanseprofil: Cecilie Giskemo

Kompetanseprofil: Cecilie Giskemo

Cecilie Giskemo er festivalsjef for Oslo Afro Arts Festival, og jobber som produsent i Samspill International Music Network.  I tillegg jobber hun som utøvende musiker, komponist og sangpedagog.

Hvordan jobber du for å gjøre kulturlivet mer flerkulturelt?

I Samspill arbeider vi konsekvent for å heve kompetansen hos våre musikermedlemmer; internasjonale musikere bosatt i Norge. Vi tilbyr rådgivning og kursing innen karriereutvikling og profesjonalisering. Vi samarbeider med relevante scener, festivaler og organisasjoner for å løfte frem våre musikere og få deres musikk ut på flere scener. Det er dessverre altfor mange artister som har for få arenaer å vise seg frem på.

I Oslo Afro Arts Festival jobber jeg med å løfte frem afro arts: kunst og musikk som kan knyttes til afrikansk tradisjon og kultur. Vi ønsker å skape en bred arena hvor publikum opplever afrikansk kunst og kultur gjennom konserter, danseopptredener, spoken-word, film og kunstutstillinger. Vi driver også utvekslingsprosjektet A Spoken World, en kunstner-utveksling mellom vår festival og Shoko Festival i Zimbabwe.

Kan du gi et eksempel hvor dette er veldig tydelig?

Gjennom festivalen, ønsker jeg å tilby et mangfoldig program, tilpasset både voksne, barn og unge. Det er rimelig å delta, og vi har base på Grønland, et område som definitivt trenger et løft, og samlet kan dette bidra til at flere får muligheten til å oppleve festivalen på nært hold.  Vi er opptatt av å balansere antallet nasjonale og internasjonale artister, og har et stort fokus på kjønnsbalanse.

Jeg er veldig stolt av Samspill sin konsertserie Sunday World, et konsertsamarbeid med Cafe Sør som arrangeres en gang i måneden. I tillegg har vi flere konsertsamarbeid med andre scener som Melahuset og Kampen Jazz. På den måten kan vi nå ut til etablerte publikum innen ulike sjangre. Baluba er også et viktig. prosjekt å trekke frem, en mentorordning innen utvikling av barneforestillinger av og med Samspillmedlemmer.

Hvilke metoder har fungert og hvilke utforinger har du møtt på?

Å samarbeide med de som har lang fartstid og sterk kompetanse på feltet har fungert veldig godt for oss. Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt, men heller må ta i bruk de ressursene som allerede finnes. Samarbeid med institusjoner som har eksistert lenge, som for eksempel Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) eller Senter for Afrikansk Kulturformidling (CAK), er nyttig for mindre organisasjoner som Samspill.

I forhold til festivalen har mye av utforingen vært å få nok støtte for å gjennomføre en solid og bærekraftig festival, og så langt har alle involverte arbeidet frivillig. I Samspill har det tidvis vært vanskelig å få til samarbeid med de større, veletablerte aktørene, og vi har jobbet mye med publikumsrekruttering. 

Hva er dine beste tips til andre i feltet?

Det er viktig å være åpen for samarbeid, og kartlegge alle ressurser og aktører som allerede finnes på feltet. Samtidig må man tørre å satse og gå nye veier. Tørre å tenke nytt!

Politisk er det viktig at vi står sammen, at vi har en felles stemme. Et godt eksempel på dette er Mangfoldsnettverket. Over hele landet trenger man mer kompetanse på flerkulturell kunst og musikk, og man kunne kanskje satt et større fokus på å tillegge de eksisterende kompetansesenter denne kunnskapen, og bruke de som en ressurs.

I forhold til integrering bør man definitivt kartlegge den kunnskap og  kompetanse som finnes hos våre nye landsmenn. Der har vi masse å lære.  

 

Tekst: Marianne Brattum. Foto: Privat.