Foto: Hva tilbyr Interkultur Kompetanse?

Hva tilbyr Interkultur Kompetanse?

Interkultur KOMPETANSE skal samle, styrke og dele kompetansen på interkulturell innholdsproduksjon og publikumsutvikling i kulturlivet. Vi jobber for et mangfoldig, relevant og engasjerende kulturliv for alle, og har status som Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. 

Målgruppen er kulturinstitusjoner, kommuner, og mangfoldsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi skal fungere som et knutepunkt der du kan søke råd eller dele erfaringer. Etter mange år har vi et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og henviser deg gjerne til riktig ressursperson, dersom vi ikke kan svare på akkurat det du lurer på. 

Som kompetansesenter tilbyr vi:

 1. Foredrag
  Vi reiser rundt å holder foredrag på ulike seminarer og konferanser. Temaer vi ofte blir bedt om å snakke om er publikumsutvikling (hvordan nå ut til et flerkulturelt publikum), ungdomsmedvirkning, vår metodikk og arbeidet med Globusfestivalen.
   
 2. Workshops/kurs
  Ved ledig kapasitet holder vi gjerne kurs/workshops for mindre grupper. Dette skreddersys ut fra behovet til hver enkelt gruppe når det gjelder tema og varighet. Tidligere har vi blant annet holdt workshops om publikumsutvikling og ungdomsarbeid/medvirkning. Ta gjerne kontakt for en prat, dersom dette er interessant for dere.
   
 3. Rådgivning
  Trenger du tips til booking, markedsføring, søknadsskriving eller noe annet? Det er bare å ta en telefon, sende en e-post eller avtale et møte med oss. Vi bistår gjerne med hjelp, og dersom vi ikke kan hjelpe dere kan vi henvise til noen andre i vårt nettverk (najonalt eller internasjonalt) som kan akkurat det du lurer på.
   
 4. Nettverk
  Interkultur er koordinator for Mangfoldsnettverket som består av en rekke nasjonale mangfoldsarrangører og aktører. Vi har to samlinger per år der vi tar opp aktuelle temaer og møtes for å utveksle erfaringer og idéer. I tillegg er vi en av fem nordiske aktører i Nordisk forum for Interkultur.
   
 5. Formidling
  Vi deler og formidler nyheter og ting av interesse på feltet via nettsiden vår, facebooksiden, vårt nyhetsbrev, og jobber også med å utvikle en egen håndbok som kan være et godt startpunkt for alle som ønsker å lære mer om å jobbe med flerkulturell formidling, og å nå ut til nye publikumsgrupper. Vi deler gjerne ditt prosjekt også! 

Hvordan kan du bidra til å gjøre Interkultur Kompetanse enda bedre?
-Bidra med innlegg/nyheter/spørsmål til ressursbank/nett, nyhetsbrev, sosiale medier.
-Del deres spisskompetanse i kompetanseprofiler/intervjuer og bli tilknyttede rådgivere.
-Ta kontakt for samarbeidsprosjekt – kaja.jorem@drmk.no