Foto: Hva tilbyr Interkultur Kompetanse?

Hva tilbyr Interkultur Kompetanse?

Interkultur KOMPETANSE skal samle, styrke og dele kompetansen på interkulturell innholdsproduksjon og publikumsutvikling i kulturlivet. Vi jobber for et mangfoldig, relevant og engasjerende kulturliv for alle, og har status som Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. 

Målgruppen er kulturinstitusjoner, kommuner, og mangfoldsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Lurer du på hva vi kan tilby deg? Her er en kort oversikt over hva vi gjør og hvordan vi jobber. 

1.       Faglig samlingspunkt

Vi arbeider med å koordinere og lage en oversikt over ressurser som finnes, relevant forskning og spennende prosjekter som er interessante. Vi vil også fortløpende formidle denne kunnskapen til andre kulturaktører som er interessert i flerkultur. Dette gjør vi blant annet på denne nettsiden, og via vår nyopprettede facebookside og nyhetsbrev

2.       Kompetanseutvikling

Vi skal drive anvendt Forskning og Utvikling (FOU) og formidle dette bredt, samt utvikle metodikk, studier, manualer o.l. som kan brukes av andre. 

3.       Rådgivning og workshops

Dersom dere ønsker mer spesifikk kompetanse, er det også mulig å kontakte oss for individuell rådgivning og workshops. Vi kan holde foredrag, og formidle kontakt til andre gode foredragsholdere med ulik spisskompetanse rundt om i landet. Vi kan peke deg i riktig retning, enten du leter etter en artist å booke, ønsker å lære om ny metodikk, eller du lurer på hvordan du skal engasjere et ungt flerkulturelt publikum. 

4.       Nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt

Vi jobber kontinuerlig med å bygge regionale og lokale nettverk. Vi er blant annet koordinator for Mangfoldsnettverket som består av en rekke ulike aktører som arbeider med flerkultur, og som møtes to ganger i året for å drøfte aktuelle temaer for vårt felt. 

 

VÅR KOMPETANSE:
Ricardo Sanchez
Refka Kovac 
Kaja Jorem
Fride Kramer Riseng

Hvordan kan du bidra til å gjøre Interkultur Kompetanse enda bedre?
-Bidra med innlegg/nyheter/spørsmål til ressursbank/nett, nyhetsbrev, sosiale medier.
-Del deres spisskompetanse i kompetanseprofiler/intervjuer og bli tilknyttede rådgivere.
-Ta kontakt for samarbeidsprosjekt – kaja.jorem@drmk.no