Foto: Gi kulturyrkene høyere status

Gi kulturyrkene høyere status

Vil kulturbransjen ha mangfold må bransjen fremsnakkes i minoritetsmiljøer som heller vil at ungdommen skal bli lege.


Det var et av svarene som kom frem da Tansnational Arts Production (TrAP) og nettverket Minaretens holdt seminar rundt temaet "Hva skal til for at flere unge med minoritetsbakgrunn vurderer kreativ utdannelse?"

I motsetning til en rekke andre arrangementer med tema mangfold, var vinkelen i panelsamtalen ikke majoritetens mer eller mindre manglende integrering av minoritet. Spørsmålet var snudd, og lød: Hvordan kan kulturbransjen gjøre seg mer attraktiv?

Se hva som ble trukket frem i seminaret her.