Foto: Herlig og ærlig statusrapport fra SMIA - Sang og musikk i asylmottak

Herlig og ærlig statusrapport fra SMIA - Sang og musikk i asylmottak

Hva lar seg egentlig gjennomføre – og hva virker når det kommer til stykket? 

-Jeg kan nå med hånda på hjertet rapportere om at ikke en eneste workshop har gått som planlagt, sier Igor Dunderovic halvveis ute i SMIA prosjektet.
Han bodde selv på asylmottak tilbake i 1992, og vet hvor mye musikk kan bety i en slik situasjon. Det var derfor full av pågangsmot han bega seg ut i SMIA prosjektet. Men ting går ikke alltid som planlagt, og noen ganger kan også det være kilden til noe fruktbart hvis man er klar til å favne det. 

SMIA er et av flere prosjekter som i 2016 har fått midler fra UDI til frivillig arbeid i asylmottak, deriblant musikktilbud. Til sammen 60 millioner har UDI delt ut i satsningen. SMIA prosjektet har som målsetning å spre vennskap gjennom musikk i asylmottak. 

Les Igors herlige og ærlige skildring av den noen ganger umulige oppgaven det er å planlegge musikkaktiviteter i et mottak her:
Link til artikkelen Musikk i mottak og danser med ulver av Igor Dunderovic
 

 

Aslaug Olette Klausen bidrar med ytterligere betraktninger rundt hva som virker og ikke virker i UDIs satsning på kulturtiltak i asylmottak her:
Link til artikkelen Midler og Mangfold av Aslaug Olette Klausen