Håndbok: «Mangfold i kulturlivet»

Omslag: «Mangfold i kulturlivet»

Det norske samfunnet består av et stort kulturelt mangfold. Likevel gjenspeiles ikke dette like godt i kulturlivet. Hvordan kan vi som arrangører bli bedre på å nå ut til et større publikum og programmere bredere? Hvordan kan vi holde oss relevante og utvikle oss i et stadig mer mangfoldig samfunn? Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke?

Etter å ha snakket med mange ulike kulturarrangører rundt om i Norge, ble det klart for oss i Interkultur at det var et behov for å samle det som finnes av erfaringer og kunnskap om flerkulturelt kulturarbeid på ett sted.

Målet med håndboken «Mangfold i kulturlivet» er å gi kulturarrangører både inspirasjon og konkrete tips og verktøy, slik at terskelen blir lavere for å satse mer på kulturelt mangfold både på, foran og bak scenen. I boken finner du praktiske eksempler, konkrete råd fra ulike arrangører og relevante funn fra studier og forskning nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finner du praktiske oppgaver som hjelper dere å kartlegge styrker og svakheter i egne arrangementer, kartlegge ressurser og sette fokus på mangfold i alle ledd av virksomheten. 

Tusen takk til alle arrangører, organisasjoner og aktører som generøst har delt av sin kunnskap!

OBS! I samarbeid med Norske konsertarrangører skal vi reise rundt til noen utvalgte norske byer for å holde arrangørsamlinger med kulturelt mangfold i kulturlivet som tema! Datoer og steder blir annonsert her så fort det er klart.

Hvor kan jeg få tak i håndboken?

Håndboken kan bestilles via Norske konsertarrangører.

I samarbeid med Norske konsertarrangører og de regionale kompetansesenterne for musikk skal vi gjennomføre flere arrangørsamlinger med fokus på mangfold. Datoer og steder kommer her snart!

Fredag 20. september arrangerer vi vår årlige fagsamling Globuskonferansen på Union Scene i Drammen. Håndboken vil være tilgjengelig der for alle deltakere som ønsker et gratis eksemplar.