Effektstudier - kan man måle sosiale virkninger av kultur?

Sist endret 8. nov 2018

Interkultur har i hele 2018 jobbet med en pilotstudie sammen med amerikanske WolfBrown. Vi er de første i Norge som har tatt i bruk effektstudier ('impact-studies') for å måle den sosiale kvaliteten av våre arrangementer.