Velkommen til Interkultur

Interkultur er en egen enhet med 5 ansatte organisert under Virksomhet Kultur i Drammen kommune. Her i Drammen har det lenge vært et politisk fokus på å fremheve Drammensregionen som et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi gjør dette gjennom formidle internasjonal kunst og kultur.

Nye nettsider kommer snart!

Kommende forestillinger:

https://www.drammenscener.no/union/program/2825-sara-tavares/